คำค้น: เงินเดือน บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จํากัด