คำค้น: เงินเดือน บริษัท บาเซลแอดวานซ์โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด