คำค้น: เงินเดือน บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด