คำค้น: เงินเดือน บริษัท โกลเดิ้นซี ซังกิ (ไทยแลนด์) จำกัด