บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง TYCONS CO.,LTD

บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง TYCONS CO.,LTD

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 14/10/2014, 19:52, ชม: 6 ครั้ง

บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง TYCONS CO.,LTD  บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิตเหล็กลวด สลักเกลียว เหล็กเส้นกลม ฯลฯ EIA โดยมีเงินทุน 7,102,000,000 บาท มีพนักงานในบริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำนวน 2,087 คน

บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นบริษัทผู้บุกเบิกธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตตะปูเกลียว โดยเริ่มต้นดำเนินงานในประเทศไต้หวันมาตั้งแต่ปี 1980 และนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา ไทยคูนได้สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ โดยการดำเนินกิจการการผลิตที่มีการขยายตัวในแนวดิ่ง ซึ่งแตกต่างจากโรงงานผลิตตะปูเกลียวส่วนใหญ่ทั่วๆ ไป นอกเหนือไปจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตเส้นลวดอบอ่อนและตะปูเกลียวในประเทศไต้หวันแล้ว ไทยคูนยังได้ขยายกำลังการผลิต โดยก่อสร้างโรงงานขึ้นในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จในปี 1999 นับเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตต่อเนื่องในแนวดิ่ง จากต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ และมีกำลังการผลิตสูงในระดับโลก ไทยคูน ได้สร้างเครือข่ายการผลิตระดับสากลจากประเทศไต้หวันถึงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมสายผลิตภัณฑ์ทั้งตะปูเกลียว เส้นลวดอบอ่อน และเหล็กลวด กระบวนการผลิตที่มีระบบเป็นสากล และสานประโยชน์จากความต่อเนื่องของการผลิตในแนวดิ่ง จากต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ภายใต้การบริหารจัดการแต่ละปัจจัยในวงจรให้เสริมต่อกันอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทำให้ไทยคูนก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการตลาดที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนแบบ One-Stop Service ในราคาที่ถูกและด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 1996 และในเดือนสิงหาคม ปี 1998 โรงผลิตสกรูและเส้นลวดได้ทดลองเดินเครื่องจักรผลิต และในขณะเดียวกันทางด้านโรงรีดเหล็กได้เริ่มทำการติดต่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ต่างๆ ต่อมาในเดือนสิงหาคม ปี 1999 โรงรีดเหล็กได้ทดลองเดินเครื่องจักรผลิต โดยไดผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก EIA แล้ว บริษัทได้ทำการเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปี 2000 แขกผู้มีเกียรติทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ขยายตลาดไปทั่วโลกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ คาร์บอนปานกลาง คาร์บอนสูง เหล็กลวดกล้าธาตุผสมต่ำ เหล็กข้ออ้อย เส้นลวดอบอ่อน สกรูและสลักเกลียว จนทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และทั่วถึง

TYCONS logo

บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)

 

สถานที่ติดต่อบริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ที่อยู่ : 99 ม. 1 ต. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ : 21180
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 038-636800-21 แฟ็กซ์ : 038-636822
ที่อยู่เว็บไซด์ : www.tycons.com
ผู้ประสานงาน : จรรยา นุ่มเจริญ
โทรศัพท์ี่ :038-6368800 # 123
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :086-8266803
อีเมล์ : chanya@tycons.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ