บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 14/10/2014, 20:33, ชม: 4 ครั้ง

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.  ปัจจุบันนี้บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพที่มีสาขาในประเทศต่างๆ มากมาย คาร์ดิแนล มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้า ในการจัดการด้านสุขภาพและการให้คำ ปรึกษาของผู้ป่วยตามความต้อง การของลูกค้า
บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ ในการผ่าตัดโดยบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตถุงมือแพทย์ผ่าตัดชนิดพิเศษ ซึ่งมีฐาน การผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ประเทศไทย ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,800 คน และมีการ เติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ชื่อเดิม อัลเลเจนซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์ ถุงมือแพทย์ผ่าตัดบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ที่อยู่ :7/111 หมู่ 4 ถ.สามสามหนึ่ง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0-3864-0100
website : www.cardinal.com

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ