บริษัทไทยอาซาฮีเดนโซ่จำกัด

บริษัทไทยอาซาฮีเดนโซ่จำกัด

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 16/10/2014, 15:35, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทไทยอาซาฮีเดนโซ่จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่นขึ้น ก่อตั้งในเดือนมีนาคมปี 1997 บริษัทไทยอาซาฮีเดนโซ่จำกัดได้เป็นฐานการผลิต เราผลิตและสวิทช์, ล็อค, ฝาถังน้ำมันและรายการอื่น ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม ISO9001 TS 16949 ISO14001 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่งให้กับโรงงานประกอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  HONDA,YAMAHA,SUZUKI,FORD,MAZDA,

TRIUMPH,HINO,KUBOTA,YANMAR ตั้งอยุ่ที่ ที่ตั้ง 119/21 เขตประกอบการฯ จี.เค.แลนด์ หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 สำหรับสวัสดิการของบริษัทไทยอาซาฮีเดนโซ่จำกัด มีตั้งแต่ เงินเดือนพื้นฐาน ค่าครองชีพ ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส

บริษัท ไทยอาซาฮีเดนโซ่ จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัทไทยอาซาฮีเดนโซ่จำกัด
ที่ตั้ง 119/21 เขตประกอบการฯ จี.เค.แลนด์ หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร 02-3240950
website : www.thaiad.co.th

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ