บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (FUJITSU TEN (THAILAND) CO., LTD.)

บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (FUJITSU TEN (THAILAND) CO., LTD.)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 16/10/2014, 16:24, ชม: 3 ครั้ง

บริษัท ฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (FUJITSU TEN (THAILAND) CO., LTD.)  บริษัท ฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการ ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น เครื่องเสียงติดรถยนต์ทุกชนิด แผนที่การเดินทาง ได้ก่อตั้งเมื่อ สิงหาคม 1998 มีเงินลงทุน 400 ล้านบาท ที่ตั้งบริษัทฟูจิทสึเท็น(ประเทศไทย)จำกัด อยู่ในเขตประกอบการ ฯ โรจนะบ้านค่าย เลขที่ 253 หมู่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย-บ้านบึง หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120Fujitsuten thailand logo

บริษัท ฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จำกัด

 

สถานที่ติดต่อบริษัท ฟูจิทสึเท็น (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 253 หมู่ 11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย-บ้านบึง หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ / Telephone : 038962025 , 038962026-30
Website www.fujitsu-ten.co.jp
E-Mail wichit@fiil.ten.fujitsu.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ