บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 17/10/2014, 11:21, ชม: 6 ครั้ง

บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค นิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.  หนึ่งในเครือบริษัท บริดสโตน คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนจากคณะกรรมการส่งเสริมลงทุน (BOI) บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) ก่อตั้งบริษัท16 พฤศจิกายน 2544 โดยทุนจดทะเบียน 1.9 พันล้านบาท มีกำลังการผลิตประมาณ 40,000 ตันต่อปี รวมไปถึงส่งออกจำหน่ายไปยังโรงงานผลิตยางรถยนต์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ส่วนโรงงานบริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็คแห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ 6 เดือนพฤษภาคม 2547 มีพื้นที่โรงงานประมาณ 150,000 ตารางเมตรบริดจสโตน โลโก้

บริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย)
สถานที่ติดต่อบริษัทบริดสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งบริษัท 4/11 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 0-38946-006-13
โทรสาร 0-38946-014-5
website : career.bridgestone.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ