บริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bridgestone NCR (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bridgestone NCR (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 17/10/2014, 12:31, ชม: 1 ครั้ง

บริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bridgestone NCR (Thailand) Co., Ltd.  โดยบริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีพื้นที่โรงงานทั้งหมด154,000 ตารางเมตร มีพนักงานจำนวน 1,401 คน ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2539 โดยทุนจดทะเบียน 274.1 ล้านบาท บริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด ทำการผลิตยางรองกันการสั่นสะเทือน ท่อน้ำยาแอร์สำหรับยานยนต์ ท่อไฮดรอลิกและผลิตภัณฑ์เบาะโฟมสำหรับยานยนต์ มีโครงสร้างการถือหุ้นคือ บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น 80% และ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด 20%บริดจสโตน โลโก้

บริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด

บริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด2

 

สถานที่ติดต่อบริษัท บริดจสโตน เอ็น ซี อาร์ จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน 88/8 หมู่ 2 ถนนสาย 13 ตำบลมะขามคู่ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3889-3588-95
โทรสาร 0-3889-3597
website : career.bridgestone.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ