บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Bridgestone Metalpha (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Bridgestone Metalpha (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 17/10/2014, 14:57, ชม: 1 ครั้ง

บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Bridgestone Metalpha (Thailand) Co., Ltd. ก่อตั้ง 22 พฤษภาคม 2539 แล้วเปิดดำเนินการ 6 มิถุนายน 2541โดยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิตเส้นใยเหล็กกล้าเสริมยางรถยนต์จากลวดโลหะ เพื่อใช้ในการผลิตยางรถยนต์ ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) ได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองบริดจสโตน โลโก้บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน 129/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-4290
โทรสาร 0-3895-4291
website : career.bridgestone.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ