บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Seidai Kasei (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Seidai Kasei (THAILAND) Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 17/10/2014, 17:26, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Seidai Kasei (THAILAND) Co., Ltd.   เป็นบริษัทญี่ปุ่น 100% มีโรงงานตั้งอยุ่ในประเทศไทยจำนวน 2 โรงงาน โดยโรงงานเซไดคาเซแห่งแรกอยู่ที่นิคมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ชื่อย่อว่า SKTA และโรงงานเซไดคาเซแห่งที่ 2 อยู่ที่เขตประกอบการฯโรจนะบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยใช้ชื่อย่อว่า SKTR บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อ กรกฎาคม 2004 โดยทุนจดทะเบียน 36 ล้านบาท มีพนักงาน 373 คน และมีพื้นที่โรงงานทั้งหมด 4,800 ตารางเมตร บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากซิลิโคนสำหรับเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสารฯ บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด2

 

สถานที่ติดต่อบริษัท เซไดคาเซ (ประเทศไทย) จำกัด Seidai Kasei (THAILAND) Co., Ltd.
ตั้งอยู่ที่ 4/13 เขตฯ บ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จก. (มหาชน) หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร 038-962574
website : www.cent-eng.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ