บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Nachi Technology (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Nachi Technology (Thailand) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 17/10/2014, 22:08, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Nachi Technology (Thailand) Co.,Ltd.  ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เป็นเพียงบริษัทเดียว ในภูมิภาคอาเซียน ที่ผลิตตลับลูกปืน ให้ผู้กับใช้ในแถบภูมิภาคนี้ บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (NTTC) ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2542 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง ประเทศไทย ต่อมาเดือนเมษายน 2543 เริ่มจากการผลิตน็อคดาวน์ ตลับลูกปืน กำลังการผลิตต่อเดือน 600,000 ตลับ พนักงานจำนวน 60 คน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน NTTC ได้จัดตั้งโครงสร้างระบบการผลิตต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการอบชุบ ซึ่งจุดเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนา ปรับลดต้นทุนการผลิตด้วย บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 เมื่อเดือนสิงหาคม 2546 ต่อมาได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO14000 ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียน 876 ล้านบาท จำนวนพนักงาน170 คน โดยมีเนื้อที่ 68 ไร่ (108,944 ตรม.) และมีพื้นที่โรงงาน 16,000 ตรม.บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด2

 

สถานที่ติดต่อบริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (NTTC)
ที่ตั้ง : 55/5 หมู่ที่ 2 นิคมอุสาหกรรมโรจนะ หนองบัว บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
website : www.nachi.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ