บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) (จำกัด มหาชน) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) (จำกัด มหาชน) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 18/10/2014, 19:47, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) (จำกัด มหาชน) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited  บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง เริ่มก่อตั้งเมื่อ มกราคม 2539 และเริ่มดำเนินการผลิต เมษายน 2540 โดยดำเนินการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป (Diecasting) จากวัตถุดิบอลูมิเนียม และสังกะสี และในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ได้มีการแปรสภาพเป็น บริษัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107552000235 โดยทุนจดทะเบียน 113,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 110,000,000 บาท โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย)3

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 2

 
สถานที่ติดต่อ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) (จำกัด มหาชน) Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์:038-961-877-80
โทรสาร:038-961-876
website : www.sankothai.net

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ