บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 18/10/2014, 23:22, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ปี 2533 ดำเนินกิจการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene)ด้วยกำลังการผลิต 78,000 ตันต่อปี เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาปี 2534 จัดตั้งบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ต่อมาปี 2540 ขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ รวมเป็น 9,000,000 ตันต่อปี บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปรับโครงสร้างหนี้ (Indicative Term Sheet) และปี 2544 เจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางเห็นชอบในแผนฟื้นฟู กิจการของบริษัท เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าปูนซีเมนต์ จาก “TPI” เป็น “TPIPL”
ปัจจุบัน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA โดยมีกิจการร่วมทุนในธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก นอกจากนี้ยังมีกิจการการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิตเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทั้งหมดของบริษัท มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (ASTM) และสหพันธ์ยุโรป (EU) โดยเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ของคนไทยรายแรกที่ ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 สามารถผ่านมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถส่งออกปูนทีพีไอไปยังรัฐแคลิฟอเนียซึ่ง ขึ้นชื่อ ดูแลและระมัดระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดในโลกด้วยความพร้อมของเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษํทมีโรงงานปูนซีเมนต์ 3 โรงตั้งอยู่ในพื้้นที่แห่งเดียวกันและติดกับเหมืองหินปูนของบริษัท รวมทั้งมีเครือข่ายการตลากและการจัดส่้งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประัเทศ และยังเป้นผู้นำและครองส่วนแบ่งการตลาดปูนสำเร็จรูปที่สูงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทย่อยยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทยด้านผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก บริษัทเป็นผู้นำและครองส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกLDPE และ EVA สูงสุดในประเทศ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่กี่รายในโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก EVAบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 999 เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ (038) 803090
website : www.tpipolene.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ