บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด  เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง iRPC THAI ABS

บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง iRPC THAI ABS

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 19/10/2014, 22:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด  เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง iRPC THAI ABS  บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ iRPC โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ IRPC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2534 และเริ่มดำเนินธุรกิจปี 2533 เงินทุนจดทะเบียนและชำระเงินเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 2,500 ล้านบาท บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัดประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกกลุ่มโพลีสไตรีนิคส์ สำหรับสวัสดิการได้เหมือนกันทุกอย่างกับ บริษัทiRPC

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด iRPC THAI ABS
ที่ตั้ง 299 หมู่ที่ 5 เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี สุขุมวิท เชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
website : www.irpc.co.th บริษัท ไทย เอ บี เอส จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ