บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง THAINITRATE COMPANY Co.,LTD. (TNC)

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง THAINITRATE COMPANY Co.,LTD. (TNC)

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 20/10/2014, 14:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง THAINITRATE COMPANY Co.,LTD. (TNC)  บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด THAINITRATE COMPANY Co.,LTD. (TNC) เป็นผู้ผลิตกรดไนตริกและแอมโมเนียมไนเตรทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ TNC มีส่วนแบ่งสูงที่สุดของตลาดในประเทศและคาดหวังที่จะสร้างธุรกิจระยะยาวและเป็นประโยชน์ร่วมกัน.

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด TNC ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน และ Dyno Industrier ASA, ประเทศนอร์เวย์ บริษัทเริ่มต้นการผลิตในปี 2539. โรงงานได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดของ Uhde (ประเทศเยอรมัน) และ KT (ประเทศฝรั่งเศส) ในปัจจุบันมีกำลังการผลิตแอมโมเนียมไนเตรทมากกว่า 100,000 ตันต่อปี และกรดไนตริก 86,000 ตัน100%ต่อปี.
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนชั้นที่ 21 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ขณะที่โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่ 48,000 ตารางเมตร.

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่-บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์
สถานที่ติดต่อบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด THAINITRATE COMPANY Co.,LTD. (TNC)
โรงงาน ที่อยู่ : 140 / 7 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย
โทร : 66 38-942-407-17
Fax : 663-8942-400
อีเมล์ : Webmaster@thainitrate.com
website : thainitrate.com

แผนที่บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด THAINITRATE COMPANY Co.,LTD. (TNC)

แผนที่ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ