บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Synthetic Rubbers Co.,Ltd. (TSL)

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Synthetic Rubbers Co.,Ltd. (TSL)

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 20/10/2014, 15:45, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Synthetic Rubbers Co.,Ltd. (TSL)  บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด Thai Synthetic Rubbers Co.,Ltd. (TSL) เป็นบริษัทผลิตยางสังเคราะห์ EIA บริษัท ร่วมทุนระหว่าง TSRC (13% หุ้น), บริษัท อูเบะอินดัสตรี จำกัด (74% หุ้น), มารูเบนิคอร์ปอเรชั่น (13% หุ้น) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดเป็นบิรษัท ผลิตยางสังเคราะห์ EIA โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบัน 72,000 ตัน / ปี โดยบริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด ผ่านการรับรอง ISO 9002 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดบริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด3

บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด2

 

สถานที่ติดต่อบริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด Thai Synthetic Rubbers Co.,Ltd.(TSL)
ที่อยู่ เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี 140/9 ต ตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร 803091-103
website : www.ube.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ