บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TSSI

บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TSSI

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 20/10/2014, 16:14, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง TSSI  บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 11,200 ล้านบาท โดยบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) ผลิตเหล็กกล้าคุณภาพพิเศษเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีขอบข่ายโครงการประกอบด้วย เตาถ่านโค้ก โรงถลุงเหล็ก โรงผลิตเหล็กกล้า โรงหล่อเหล็กแท่ง โรงรีดเหล็กลวด และเริ่มการก่อสร้างโรงรีดเหล็กลวดขึ้นก่อน ในปี พ.ศ. 2538 แต่เนื่องจากได้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 จึงต้องลดขนาดของโครงการลง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯดำเนินกิจการโรงรีดเหล็กลวด ในส่วนของผลิตภัณฑ์บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) เหล็กลวดมีดั้งนี้
·Piano Wire Rods
·Wire Rods for Core Wire of Covered Electrode
·Low Carbon Steel Wire
·High Carbon Steel Wire Rods
·Cold Heading and Cold Forging Quality
และผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต(ม้วน)
·เหล็กเส้นกลม มอก. 20-2543
·เหล็กข้ออ้อย มอก.24-2536
ผู้ถือหุ้นของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) มีดังนี้ กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสยามสตีลไพพ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน)  TSSI
ที่อยู่ 119 เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 02-6786500
Fax : 02-6786505
Email : anurat@tssi.co.th
Website : www.tssi.co.th

 

 

credit : www.ftiprovince.or.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ