บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง UBE Fine Chemicals (Asia) Co.,Ltd.

บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง UBE Fine Chemicals (Asia) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 20/10/2014, 16:34, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง UBE Fine Chemicals (Asia) Co.,Ltd.  บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด UBE Fine Chemicals (Asia) Co.,Ltd.เป็นบริษัททำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น 1,6 Hexanediol และ 1,5 Pentanediolบริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัดเริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2007 โดยเมื่อพฤษภาคม 2009 ได้เริ่มก่อสร้างโรงงาน จนมาถึง มกราคม 2011 ได้เริ่มทดสอบการทำงาน จากนั้นเดือนกรกฏาคม 2011 เริ่มดำเนินการผลิต โดยบริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองบริษัท อูเบะเคมีคอลล์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)บริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด UBE Fine Chemicals (Asia) Co.,Ltd.
ที่ตั้ง 140/6 หมู่ที่ 4 เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย
โทร 038-928700
website : www.ube.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ