บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GLOW SPP 11 PUBLIC COMPANY LIMITED (GPS)

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GLOW SPP 11 PUBLIC COMPANY LIMITED (GPS)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 21/10/2014, 0:09, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GLOW SPP 11 PUBLIC COMPANY LIMITED (GPS)
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด) เริ่มต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองในปี 2541 เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2543 โดยทำสัญญาเป็นระยะเวลา 25 ปีในการจำหน่ายไฟฟ้า ปริมาณ 90 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจำหน่ายไฟฟ้าจากการผลิตส่วนที่เหลือให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีที่ตั้งในเขตประกาอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โรงไฟฟ้าของโกลว์ เอสพีพี 11 ได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 120 เมกะวัตต์ และยังสามารถนำไอน้ำจากกระบวนการผลิตไปใช้ในน้ำเย็นผ่านเครื่องทำความเย็น เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมด้วยกำลังการผลิต 2,200 ตันความเย็น นอกจากนี้ โกลว์ เอสพีพี 11 ยังได้มีการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 23 เมกะวัตต์ จากการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ในปี 2549 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยองบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด1บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด GLOW SPP 11  PUBLIC COMPANY LIMITED (GPS)
ที่ตั้ง 60/19 หมู่ 3 เขตฯ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
E-mail: hr@glow.co.th
website : www.glow.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ