บริษัทฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 21/10/2014, 15:48, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Co., Ltd. ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม 1995 โดยเงินลงทุนจดทะเบียน 166 ล้านบาท บริษัทฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่ทำด้วยพลาสติก o/s JAP

สถานที่ติดต่อบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ 500/39 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140  เบอร์โทรศัพท์:038-891397 ต่อ 225  website : www.hitachi-chem.co.jp บริษัทฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด logoบริษัทฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ