บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ATSUMITEC (THAILAND) CO., LTD.

บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ATSUMITEC (THAILAND) CO., LTD.

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 22/10/2014, 13:34, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ATSUMITEC (THAILAND) CO., LTD. บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิต งานชิ้นขึ้นรูป งานเชื่อม และงานขัดชิ้นงาน สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเงินทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม 1994 และได้เริ่มการผลิตเมื่อเดือนกรกฎาคม 1995 บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ผ่านการรับรอง ISO 9001 ISO 14001

สถานที่ติดต่อบริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ATSUMITEC (THAILAND) CO., LTD.บริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด logoบริษัทอัทสุมิเท็ค แอนด์ ฮายาชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง 60/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
โทร : 03889-1540-3 03889-1244-7
Email:att.mk@atsumitec.co.th
website : www.atsumitec.co.jp

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ