บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YAMADA SOMBOON CO.,LTD.

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YAMADA SOMBOON CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 23/10/2014, 12:45, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YAMADA SOMBOON CO.,LTD. บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำ Supplier ชิ้นส่วนยานยนต์ในอาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาที่เหมาะสม (Providing reliable, high quality products at reasonable prices) เช่น steering column, oit pum, water pump etc.

สถานที่ติดต่อบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด YAMADA SOMBOON CO.,LTD.
ที่อยู่ 60/4 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3889-1187-9 ext.217  แฟกซ์ : 0-3889-1186  อีเมล์ : wathanyou-j@yscthai.com
เว็บไซต์ : www.yscthai.comบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัดบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด1

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ