บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง WEEN FANG INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง WEEN FANG INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 23/10/2014, 15:42, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง WEEN FANG INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. เปิดดำเนินการมากว่า 7 ปี แล้ว เกี่ยวกับธุรกิจประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้าส่งออกและขึ้นรูปโลหะประเภทต่าง ๆ โดยเงินลงทุน 15 ล้านบาท บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด WEEN FANG INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.
ตั้งอยู่ที่ 60/22 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 21140  Tel : 038-891-362-4#15  Fax : 038-891-365บริษัท วีนแฟงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ