บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Polyethylene Company Limited

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Polyethylene Company Limited

หมวดหมู่: นิคมฯ ผาแดง, 24/10/2014, 10:50, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Polyethylene Company Limited  บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด PTT Polyethylene Company Limited เป็นบริษัทประกอบกิจการเอทิลีนและเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ โดยบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 และทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด ได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง มาบตาพุต อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้ PTTPE ซึ่งเป็นบริษัทที่ ปตท.ร่วมทุน กับบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NPC) ในสัดส่วน 50 : 50 ดำเนินการขยายกำลังการผลิต Ethane Cracker จาก 410,000 ตันต่อปี เป็น 1,000,000 ตันต่อปี คงขนาดกำลังการผลิตของโรงผลิต LDPE ที่ 300,000 ตันต่อปี และก่อสร้างโรงงาน LLDPE ขนาด 400,000 ตันต่อปี สำหรับ Ethylene ส่วนที่เหลือประมาณ 300,000 ตันต่อปี PTTPE จะจำหน่ายให้กับ NPC เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต HDPE และโครงการ Autoclave LDPE&EVA Ethylene Vinyl Acetate) รวมถึงจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดของ PTT PE คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35,875 ล้านบาท (คิดเป็นส่วนของ ปตท. 236 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,969 ล้านบาท) เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ประมาณไตรมาส 1 ปี 2552 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวยังคงสัดส่วนการลงทุนระหว่าง ปตท.และ NPC ที่ร้อยละ 50 : 50 อัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน 1 : 1 โดยผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทั้งโครงการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.3 เป็น 20.4บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด 2

เป้าหมาย ขยายกำลังการผลิต Ethane Cracker จาก 1,000,000 ตันต่อปีเป็น1,300,000 ตันต่อปี
Products ผลิตและจำหน่าย สารโอเลฟินส์ เอทิลีน(Ethylene), เม็ดพลาสติกโพลีนเอทิลีนชนิดความแน่นต่ำ (LDPE) และเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นต่ำ (LLDPE)ขนาดกำลังการผลิตEthylene 1,000,000 ตัน/ปี, LDPE 300,000 ตัน/ปี และ LLDPE 400,000 ตัน/ปี

สถานที่ติดต่อบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด PTT Polyethylene Company Limited
ที่ตั้ง 8 ถ.ผาแดง นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-684816
แฟ็กซ์ 038-687776
เฟสบุค PTT Polyethylene Company Limited
เว็บไซต์ www.pttgcgroup.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ