บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  SUZUKI AUTOMOBILE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SUZUKI AUTOMOBILE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 24/10/2014, 17:44, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  SUZUKI AUTOMOBILE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 มีพื้นที่โรงงาน 650,000 ตาราเมตร เงินลงทุน 7.5 พันล้านบาท โดยบริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มการผลิตเมื่อเดือน มีนาคม 2555 โดยบริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดโรงงานผลิตรถยนต์ซึ่งมีขีดความสามารถในการขึ้นรูป เชื่อม พ่นสี ประกอบ และผลิตเครื่องยนต์
สถานที่ติดต่อบริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด SUZUKI AUTOMOBILE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
Website : www.suzuki.co.th บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ