บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 24/10/2014, 18:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchange Products) ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ (Heat Exchange Products) ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ (Heating Ventilation and Air Conditioning System) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และทั่ว ๆ ไป บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ใน
สถานที่ติดต่อบริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 500/46 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร 038950068
e-mail : narongrit@ai-thermal.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ