บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Toyo Filling International Co., Ltd. (Toyo Seikan Group)

บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Toyo Filling International Co., Ltd. (Toyo Seikan Group)

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 25/10/2014, 10:10, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Toyo Filling International Co., Ltd. (Toyo Seikan Group) บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด Toyo Filling International Co., Ltd. (Toyo Seikan Group) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม,สเปรย์ระงับกลิ่นกาย,สเปรย์ปรับอากาศ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสเปรย์ เปิดดำเนินการมาแล้ว 6 ปี โดยบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จดทะเบียนเป็นชาวญี่ปุ่น 100% ทุนจดทะเบียนประมาณ 570 ล้านบาท โดยบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด Toyo Filling International Co., Ltd.    Tel : 038-950-300   Fax : 038-950-309  E-mail : japanese@wsjob.com
Website : www.toyo-seikan.co.jpบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ