บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Gempack Asia Limited

บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Gempack Asia Limited

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 25/10/2014, 11:11, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Gempack Asia Limited บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทลงทุนโดยออสเตเรีย เพื่อผลิต และ ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นงานประเภท Base Wine,Wine,ฝาเกลียว บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, และ อยู่ในกลุ่ม VIP Group บริษัทได้รับระบบคุณภาพ ISO9001-2004 และGMP/HACCP โดยบริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัดตังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด Gempack Asia Limited
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 500/48 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
Tel : 038-950-030-8 , 080-641-5454  Fax : 038-950-039บริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด logoบริษัท เจมแพค เอเซีย จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ