บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI PARKERIZING CO., LTD.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI PARKERIZING CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 25/10/2014, 12:39, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI PARKERIZING CO., LTD. บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนไทยกับญี่ปุ่น ดำเนินกิจการทางด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และรับชุบแข็งโลหะ มานานกว่า 30 ปี พร้อมกันนี้ยังได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001, ISO/TS16949 และ ISO 14001 และบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด THAI PARKERIZING CO., LTD.
ที่ตั้ง เลขที่ 500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ติดต่อฝ่ายบุคคล : 033-658800 ต่อ 8322,8311
Email address: kritsana@thaiparker.com
website : www.thaiparker.com บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ