บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BNL (Thailand) Limited

บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BNL (Thailand) Limited

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 25/10/2014, 13:51, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BNL (Thailand) Limited เป็นบริษัทที่ผลิตฝาประกับเพลาพลาสติก แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติก โดยบริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มทำการผลิตเมื่อเดือนตุลาคม 2008 บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด BNL (Thailand) Limited
ที่อยู่: 500/58 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038 950 087
website : www.bnl-bearings.com บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ