บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BOLWELL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BOLWELL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 25/10/2014, 16:30, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง BOLWELL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD. บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกจากประเทศออสเตรเลีย บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัดมีกำลังการผลิตสูงสุด 75,000 ชิ้น ต่อปี โดยบริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด BOLWELL HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD.
ที่ตั้ง 500/32 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลท่าสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย  โทร 0 33 658 060 – 3  website : bolwell.com บริษัท โบลเวลล์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ