บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOMATSU SEIKI (THAILAND) CO.,LTD

บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOMATSU SEIKI (THAILAND) CO.,LTD

หมวดหมู่: นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, 26/10/2014, 13:27, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KOMATSU SEIKI (THAILAND) CO.,LTD  เป็นบริษัทประกอบธุระกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น 100% บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2002 โดยจดทะเบียนลงทุน 100 ล้านบาท บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัดมีพนักงานประมาณ 680 คน บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองบริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด KOMATSU SEIKI (THAILAND) CO.,LTD
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เลขที่ 64/161 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร : 038-955785
แฟกซ์ : 038-955788
website : www.komatsuseiki.co.jp

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ