บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล  มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: นิคมฯ อาร์ไอแอล, 26/10/2014, 15:09, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล  มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) และ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC)โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

บริษัทดำเนินการกลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปซึ่งประกอบด้วย
(1) น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาชนิดเบา และรีฟอร์เมท
(2) น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล
(3) น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันเตา
ปัจจุบันมีหน่วยกลั่นน้ำมันทั้งสิ้น 2 หน่วยซึ่งประกอบด้วยหน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท (หน่วยผลิตรีฟอร์เมอร์ 1)ภายหลังจากโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 แล้วเสร็จบริษัทจะมีหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท (หน่วยผลิตรีฟอร์เมอร์ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
กลั่นน้ำมันดิบ 145,000 (บาร์เรลต่อวัน) โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่มีหน่วย Hydrocracker และ Visbreaker ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเตาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา ซึ่งทำการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้กับหน่วยผลิตอะโรเมติกส์
กลั่นแยกคอนเดนเสท 1 70,000 (บาร์เรลต่อวัน) หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท1 (หน่วยผลิตรีฟอร์เมอร์ 1) จะทำการผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้กับหน่วยผลิตอะโรเมติกส์เพื่อผลิตสารอะโรเมติกส์
กลั่นแยกคอนเดนเสท 2/ Upgrading Complex 65,000 (บาร์เรลต่อวัน) หน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสท 2 (หน่วยผลิตรีฟอร์เมอร์ 2) และ Upgrading Complex ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยหน่วยผลิตรีฟอร์เมอร์จะหน้าที่ผลิตรีฟอร์เมทเพื่อส่งให้กับหน่วยผลิตอะโรเมติกส์ หน่วย Upgrading จะผลิตน้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปจากคอนเดนเสท เรซิดิวที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกลั่นแยกคอนเดนเสท

ธุรกิจอะโรเมติกส์
ใช้เทคโนโลยีผลิตสารอะโรเมติกส์ของบริษัท UOP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุง/พัฒนาการอย่างสม่ำเสมอจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ประกอบกับการออกแบบโรงงานทั้ง 2 แห่ง
ให้มีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ระหว่างกันเพื่อให้สามารถ Maximize การผลิตสารพาราไซลีนและเบนซีน ได้แก่
– ใช้มิกส์ไซลีนที่ผลิตได้จากหน่วยผลิตที่ 1 เป็นวัตถุดิบในการผลิตพาราไซลีนในหน่วยผลิตที่ 2
– ใช้โทลูอีนที่ผลิตได้จากหน่วยผลิตที่ 2 เป็นวัตถุดิบในการผลิตพาราไซลีน/เบนซีนในหน่วยผลิตที่ 1

สถานที่ติดต่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) PTTAR
ที่ตั้ง เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038973000,038684337-41
โทรสาร 038683695-6,038684336
เว็บไซต์ www.pttar.com

 

credit : th.wikipedia.org

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ