บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Map Ta Phut Olefins Company Limited

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Map Ta Phut Olefins Company Limited

หมวดหมู่: นิคมฯ อาร์ไอแอล, 26/10/2014, 17:16, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   Map Ta Phut Olefins Company Limited บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดเป็นบริษัทในเครือของบริษัท SCG บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตโอเลฟินส์เกรดเอททีลีน โอเลฟินส์เกรดโพรไพลีน Lsobutene Hydrogen Cracker Bottom Styrene C9+ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ ได้จดทะเบียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ทุนจดทะเบียน 2 หมื่นล้านบาท บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

สถานที่ติดต่อบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
ที่อยู่ 88/3 ทางหลวงสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038937000  โทรสาร 038915317บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัดlogoบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ