บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Polyethylene Co., Ltd.

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Polyethylene Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อาร์ไอแอล, 26/10/2014, 18:52, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Thai Polyethylene Co., Ltd. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ SCG และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน โดยบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 โดยบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2526 และได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล มาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดได้รับรางวัล
ด้านระบบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 4 ปีซ้อน จากการนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7 ปีซ้อน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green system) จากกระทรวงอุตสาหกรรม Printบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับการรับรอง ฉลากลดคาร์บอน ในผลิตภัณฑ์  LLDPE และ MDPE จากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน ในผลิตภัณฑ์ PP จากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย ด้านระบบบริหารคุณภาพ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด และ บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 เพิ่มเติมจากโรงงานใหม่ที่เกิดขึ้น คือ โรงงานโพลิเอททิลีนแห่งที่สี่ 4 และ โรงงานโพลิโพรไพลีนแห่งที่สาม 3 ด้านระบบพัฒนาบุคคลากร บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับรางวัลระดับ ยอดเยียม จากงานแข่งขันกิจกรรม คิวซีระหว่างประเทศ (ICQCC 2011) โดย สถาบัน Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับรางวัลระดับ ยอดเยียม จากงานแข่งขันกิจกรรม คิวซีระดับประเทศ โดย สถาบันส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ไทยแลนด์ไคเซ็น โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด Thai Polyethylene Co., Ltd.
ที่อยู่ 10 ถ.ไอ-1นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-683398
website : www.scgchemicals.co.th บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด1

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ