บริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.

บริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 26/10/2014, 22:17, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. ประวัติความเป็นมา บริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.หรือเอเอที ก่อตั้งขึ้น จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนี และบริษัทมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในพ.ศ. 2538 เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกะบะ 1 ตัน สำหรับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI

บริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd. หรือเอเอที เป็นบริษัทประกอบรถยนต์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และการประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมูลค่าเงินลงทุนในปี 2538 จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.7 หมื่นล้านบาท ต่อมาจากปีพ.ศ. 2538-2550 รวมมูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.4 หมื่นล้านบาท และได้มีการลงทุนเพิ่มในปี 2550 รวมเป็นมูลค่าการลงทุน 5.1 หมื่นล้านบาท มีจำนวนพนักงานในบริษัทประมาณ 2,800 คน บริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย)

สถานที่ติดต่อบริษัทออโต้อัลลายซ์แอนซ์ (ประเทศไทย) Auto Alliance (Thailand) Co., Ltd.
ตั้งอยู่เลขที่ 49 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์โทร 038 954-111, 954-222
แฟ๊กซ์ 038 954151
website : www.autoalliance.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ