บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd

บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 0:22, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd  บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจําหน่าย ผลิตแผ่นพลาสติกปลอดเชื้อ และแผ่นฟิลม์ระบายอากาศเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัยสำหรับสตรีและผลิตภัณฑ์อนามัยอื่นๆ โดยบริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อ บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd
บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด  ที่อยู่ 64/45 หมู่ 4ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวดั ระยอง 21140
เบอร์โทร 038-955092 แฟ๊กซ์. 038-955099 เว็บไซต์ www.mhm.co.th บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด1บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด

 

แผนที่บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd

แผนที่บริษัท มติซุย ไฮยนีแมททีเรียลส์(ประเทศไทย) จำกัด

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ