บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YOROZU (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YOROZU (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 10:39, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง YOROZU (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด YOROZU (THAILAND) CO.,LTD.เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์(MECHANISM ELEMENTS,BODYPARTS,ENGINE PARTS)โดยเงินลงทุน 1.8 พันล้านบาท ผู้ถือหุ้นบริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด YOROZU 90% และ Y-TEC: 10% บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1996 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 67,200 ตารางเมตร บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด YOROZU (THAILAND) CO.,LTD.
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เลขที่ 58 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร 038954034-40 แฟกซ์ 038954044-5 website : www.yorozu-corp.co.jp บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด1

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ