บริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Saint-Gobain Sekurit Thailand Co

บริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Saint-Gobain Sekurit Thailand Co

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 11:05, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Saint-Gobain Sekurit Thailand Co บริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด Saint-Gobain Sekurit Thailand Co เป็นบริษัทผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ และบริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 1998 บริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด Saint-Gobain Sekurit Thailand Co
ที่อยู่ 64/8 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-954-447 Fax:038-954-490  Website : www.saint-gobain.com
Email:supasit.chamlertwat@saint-gobain.comบริษัท เซนต์โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ