บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GKN DRIVELINE TOYODA MANUFACTURING LTD

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GKN DRIVELINE TOYODA MANUFACTURING LTD

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 15:24, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง GKN DRIVELINE TOYODA MANUFACTURING LTD บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทผลิตเพลาขับสำหรับยานพาหนะ ปีละประมาณ 115,000 ชิ้น และชิ้นส่วนของเพลาขับ ปีละประมาณ 420,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยสินค้าทั้งหมดจะผลิตเพื่อป้อนให้กับค่ายรถยนต์ในประเทศ เพื่อใช้ในระบบขับเคลื่อนของยานพาหนะ

สถานที่ติดต่อบริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด GKN DRIVELINE TOYODA MANUFACTURING LTD
ที่อยู่ 64/9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21180
โทร 03895 4965 website : www.gkn.com บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ โตโยดะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ