บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 15:55, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD.  เป็นบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยมีประสบการณ์ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกส์ (Polyvnyl Butyral Interlatwe Film) มากกว่า 40 ปี บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2000 และได้เริ่มทำการผลิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด SEKISUI S-LEC (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่ 64/31 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-955430-6  แฟกซ์ : 038-955427  E-mail :seaksonc@slec.th.com  

website : www.s-lec.co.thบริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ