บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 16:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จํากัด STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED เป็นบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ายสายพานรถยนต์และสายพานอุตสาหกรรมยี่ห้อ Mitsuboshi โดยส่งให้กับบริษัทฯ ผลิตรถยนต์ทั่วโลก ได้แก่ GM, Ford, Chrysler,Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan เป็นต้น บริษัท สตาร์ เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และบริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จํากัด ได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัด STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED ที่อยู่ 64/40 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140   โทรศัพท์ 038954738  โทรสาร 038954740

บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ