บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง VISTEON (THAILAND) LIMITED

บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง VISTEON (THAILAND) LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 20:38, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง VISTEON (THAILAND) LIMITED

บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด VISTEON (THAILAND) LIMITED เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก แผงหน้าปัดเรือนไมล์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยบริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 1998 บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด VISTEON (THAILAND) LIMITED
ที่อยู่ 62 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสท์เทิร์นซีบอร์ดเอส 29 ซี ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038954400,038954392-9
โทรสาร 038954411 เว็บไซต์ www.visteom.com

บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ