บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง DANA SPICER (THAILAND) LIMITED

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง DANA SPICER (THAILAND) LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 21:04, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง DANA SPICER (THAILAND) LIMITED  บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด DANA SPICER (THAILAND) LIMITED เป็นบริษัทที่ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดมีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ และบริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด DANA SPICER (THAILAND) LIMITED
ที่อยู่ เลขที่ 64/7 หมู่ 4 ซอย ถนน ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140  โทรศัพท์ 038954330  แฟ๊กซ์ 038954341บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ