บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KANSAI RESIN (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KANSAI RESIN (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 21:14, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง KANSAI RESIN (THAILAND) CO.,LTD.  บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด KANSAI RESIN (THAILAND) CO.,LTD. เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2539 ประกอบกิจการประเภทเรซินสังเคราะห์ในกลุ่มบริษัทคันไซเพ้นท์ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับอุตสาหกรรมสีรถยนต์ บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด KANSAI RESIN (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด 34 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140  

โทร. 038954744-9  โทรสาร 038954750-1บริษัท คันไซ เรซิน (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ