บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Johnson Controls & Summit Interiors Ltd.

บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Johnson Controls & Summit Interiors Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 27/10/2014, 23:45, ชม: 1 ครั้ง

บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Johnson Controls & Summit Interiors Ltd.  บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด Johnson Controls & Summit Interiors Ltd. เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่างไทย – อเมริกัน ผู้ผลิตเบาะรถยนต์รายใหญ่ซึ่งมีสาขาทั่วโลก บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2542 โดยทุนจดทะเบียน 245 ล้านบาท บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัดได้ตั้งอยู่ที่จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อ บริษัท จอห์นสันคอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด Johnson Controls & Summit Interiors Ltd.
ที่อยู่ ซอย 16 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038927700,038927777  โทรสาร 0-38656112บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ