บริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Inergy Automotive Systems Co., Ltd.

บริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Inergy Automotive Systems Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 0:02, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Inergy Automotive Systems Co., Ltd.  บริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด Inergy Automotive Systems Co., Ltd.เป็นบริษัทฯผลิตถังน้ำมันพลาสติก ท่อเติมน้ำมัน และระบบลดมลภาวะไอเสียในรถยนต์คุณภาพระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส โดยบริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อปี 2000 โดยทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท บริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อบริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด Inergy Automotive Systems Co., Ltd.     ที่อยู่64/21 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ถนนสามสามหนึ่ง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140   โทรศัพท์: 038-955326   แฟกซ์: 038-955333บริษัท.อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ