บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  JTEKT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง JTEKT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 0:37, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  JTEKT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.  บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด JTEKT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.เป็นบริษัทผลิตและประกอบระบบบังคับเลี้ยวอิเลคทริค ระบบบังคับเลี้ยวไฮดรอลิค และระบบขับเคลื่อนสำหรับ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัดได้ตั้งอยู่ในจำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สถานที่ติดต่อบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด JTEKT AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.
ที่อยู่107 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร. 038954315-20,038954322-7  โทรสาร 038954321บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ